Afstandenmatrix mei 2017

Update: er is een nieuwere versie van de tariefafstanden beschikbaar (april 2018). In april is de Hoekse Lijn tussen Rotterdam Centraal en Hoek van Holland afgekoppeld van het landelijke spoorwegnet, om omgebouwd te worden tot een metrolijn die door de RET zal worden geëxploiteerd. Dit rechtvaardigt een update van matrix met tariefafstanden. In deze update zijn…