Afstandenmatrix januari 2017

Update: er is een nieuwere versie van de tariefafstanden beschikbaar (mei 2017). Afgelopen december is een nieuwe dienstregeling gestart wat een goede aanleiding is voor een nieuwe tariefafstandenmatrix. Ten opzichte van de vorige matrix (uit februari 2016) zijn er landelijk gezien niet zoveel verschillen (enkele stations zijn van naam gewijzigd). Wat wel nieuw is: Veolia…