Afstandenmatrix januari 2014

Update: er is een nieuwere versie van de tariefafstanden beschikbaar (februari 2016). Sinds de vorige publicatie┬ávan de afstandenmatrix in juli 2013 zijn er weer een paar kleine aanpassingen geweest in het spoorwegnet. Zo is station Maastricht Noord geopend (aan de lijn tussen Maastricht en Heerlen) en zijn de stations Hilversum Noord en Nieuweschans van naam…